Disclaimer Website www.eatandgetfit.nl

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 04-07-2017

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.eatandgetfit.nl / www.eatandgetfit.com
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel EAT and get FIT zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. EAT and get FIT garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. EAT and get FIT wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van EAT and get FIT staan links naar websites van derden, wij zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van links is voor eigen risico. De informatie op de websites van derden is door EAT and get FIT niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij EAT and get FIT. Het is niet toegestaan materiaal en informatie op deze website te kopiëren, te downloaden, openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van EAT and get FIT. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.